مالیات

نکاتی پیرامون مسئولیت مالیاتی مدیران شرکت¬های سهامی

با توجه به اینکه شرکت های تجاری به عنوان یک شخص حقوقی دارای شخصیت مستقل از سهامداران و مدیران خود می باشند، اصولاً مدیران شرکت در قبال دیون و تعهدات شرکت مسئولیتی ندارند. بنابراین در خصوص تعهدات قراردادی و قانونی شرکت، امکان مراجعه به مدیران و مدیر عامل نمی باشد ...

1397/05/23[ ادامه ... ][نمایش : 1193]

تفاوت قرارداد کار معین و قراداد پیمانکاری

قرارداد کار معین یکی از انواع قرارداد کار است که برای انجام فعالیت و کارهای معین و مشخص منعقد می‌شود و با ایفای تعهدات طرفین قرارداد خاتمه می‌یابد. زمان در این‌گونه قراردادها تأثیری ندارد...

1397/05/23[ ادامه ... ][نمایش : 3965]

‌آثار مالیاتی مطالبات مشکوک‌الوصول

‌آثار مالیاتی مطالبات مشکوک‌الوصول به استناد بند 4 آیین‌نامه اجرایی موضوع بند 11 ماده 148 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/10/1380، «هزینه مطالباتی که مربوط به طلب از کارمندان...

1397/06/11[ ادامه ... ][نمایش : 387]

معافیت‌های مالیاتی سرمایه‌گذاران خارجی در ایران

سرمایه‌گذاران خارجی در ایران از حمایت و مزایای مشابه با سرمایه‌گذاران ایرانی بهره می‌گیرند. بنابراین سرمایه‌گذاران ایرانی و خارجی به طور یکسان مالیات می‌پردازند...

1397/08/06[ ادامه ... ][نمایش : 324]