داوری

معرفی دیوان داوری بین المللی لندن- LCIA

دیوان داوری بین المللی لندن “LCIA”قدیمی ترین موسسه داوری در جهان است که مرکز آن در لندن واقع شده است. این دیوان داوری اقدام به انتشار مجموعه ای از مقررات داوری نموده است که آخرین آن در سال 2014 منتشر گردیده است. LCIA از متخصصان داوری بین المللی تشکیل یافته ...

 

1397/05/01[ ادامه ... ][نمایش : 612]

داوری شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه

ارجاع اختلافهای ناشی از اجرا یا تفسیر تعدادی از قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی دستگاههای اجرایی با پیمانکاران و مشاوران برای داوری به شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور با توجه به تعیین شورای مذکور به عنوان مرجع داوری در قراردادها مطابق مصوبه هیات وزیران مجاز می باشد.

1397/06/18[ ادامه ... ][نمایش : 591]

مرکز داوری اتاق اصناف ایران

در میان رشد روز افزون مراکز و سازمان های داوری، مرکز داوری اتاق اصناف ایران از مؤخرترین مراکز داوری تأسیس شده در ایران می باشد که به منظور رسیدگی توأمان تخصصی و حقوقی ایجاد شده است. در حقیقت، مسائل خاص هر صنف ایجاب می کرد که در صورت بروز اختلافات صنفی، موضوع پیش از مراجعه ...

1397/07/01[ ادامه ... ][نمایش : 604]

جهات غیرمنصوص ابطال رأی داور

منحصر به موارد احصاء شده در قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و جهات دیگری نیز وجود دارد که گرچه در قانون ذکری از آنها به میان نیامده، لکن می توان ...

1397/07/29[ ادامه ... ][نمایش : 620]