بیمه اعتباری صادراتی

تجارت جهانی از پیچیدگی¬های خاصی برخوردار است. نفوذ در بازارهای مختلف در حالیکه شناخت خاصی و آشنایی کافی با آنها وجود ندارد همواره خطر آفرین است. در داخل کشور در صورتیکه خریدار بهای کالا را نپردازد، راحت¬تر می¬توان از طریق مراجع قانونی طلب را وصول کرد، اما در کشورهای دیگر این کار با مشکلات فراوانی رو¬به¬رو است

بیمه اعتباری صادراتی

تجارت جهانی از پیچیدگی­های خاصی برخوردار است. نفوذ در بازارهای مختلف در حالیکه شناخت خاصی و آشنایی کافی با آنها وجود ندارد همواره خطر آفرین است. در داخل کشور در صورتیکه خریدار بهای کالا را نپردازد، راحت­تر می­توان از طریق مراجع قانونی طلب را وصول کرد، اما در کشورهای دیگر این کار با مشکلات فراوانی رو­به­رو است و در برخی موارد کاری نشدنی و غیرممکن است. بیمه­های اعتباری صادراتی، دریافت بهای کالا و خدمات صادر شده به خریداران خارجی را بیمه و از این طریق بستری مناسب و جو اطمینان بخشی را برای صادرکنندگان در نفوذ هرچه بیشتر به بازارهای خارجی فراهم می­کند.

خطرات تحت پوشش بیمه­های صادراتی به دو دسته خطرات قبل و بعد از صدور کالا و خدمات تقسیم می­شوند.

تولید برخی از کالاها سفارشی است و در صورت عدم اجرای قرارداد، مشتری دیگری وجود ندارد و یا به قیمت مناسب به فروش نمی­رسد. لذا در این موارد شرکت بیمه زیان وارد شده به بیمه­گزار را قبل از صدور کالا جبران می­نماید.

خطرات بعد از صدور کالا نیز شامل خطرات اقتصادی و غیر اقتصادی می­باشد.

خطرات اقتصادی که ممکن است صدور کالا را تهدید کند، متفاوت است و تنها آن دسته از خطراتی که منتسب به خریدار باشد و یا به عبارت دقیق­تر منتسب به فروشنده نباشد، تحت پوشش بیمه قرار می­گیرد مانند ورشکستگی و اعسار خریدار، عدم پرداخت بهای کالای صادر شده و یا تاخیر در پرداخت بهای کالای تحویل شده، عدم قبول کالای صادر شده و یا نوسانات نرخ ارز.

خطرات غیر اقتصادی نیز به دو دسته خطرات سیاسی و حوادث تقسیم می­شوند.

بیمه اعتبار صادراتی ضرر و زیان وارد به صادرکنندگان کالا و خدمات و سرمایه گذارانی که با هدف کسب منافع مالی و اقتصادی در بازارهای خارجی به فعالیت می­پردازند را تحت پوشش قرارداده و ریسک­های تحت پوشش در مورد صادرکنندگان کالا و خدمات، ریسکهای اقتصادی و سیاسی و برای سرمایه گذاران تنها ریسک­های سیاسی کشور میزبان می­باشد. بیمه اعتباری صادراتی تحت تاثیر عوامل مختلف نظیر نوع تجارت، تجربه­های بیمه­گزار در مورد خسارت، سیاست شرکت صادرکننده بیمه و صورت­های مالی بیمه­گزار صادر می­گردد.

تهیه و تنظیم:شیوا قدیمی


تصاویر این صفحه
تنظیمات

یادداشت کاربران

درج یک یادداشت :

نام کاربری :
پست الکترونیکی :
وب :
یادداشت :
کد امنیتی :
8 + 5 = ?